NYHETER 2018

Bokningar rullar in och det ser mycket lovande ut inför ingången av det nya året.

Vi har redan bokat fullt i januari och håller på att planera in jobben i februari månad. Det finns idag mera resurser att tillgå, men vi vill hålla ett jämnt flöde på arbetet och samtidigt behålla en hög kvalité på utförandet. Parallellt med resursplaneringen är det på gång att digitalisera verksamheten ytterligare. Det är minimeringen av papper och den administrativa delen som vi försöker förbättra, så vi kan lägga mera resurser på kunderna.

Vi har även bokat in order för objektsidan under delar av året som löper ända fram till v 40.

2017-12-26 00:04