Utbildning i Tjeckien

Utbildning i Tjeckien

Vidare utbildning och utveckling 

I inledningen av det nya året besöktes fabriken där vi gick en vidare utbildning på bland annat quarts och avonitskivor. Det har även påbörjats en diskussion om toleranskrav vid montagen så vi kan kvalitetssäkra leveranserna till slutkund. Vi ser mycket positivt på den utvecklingen då montörernas yrkesroll förstärks.

2018-01-28 16:32